The first nonaselenium ring

Pavlo Yu. Demchenko, Roman E. Gladyshevskii, Sergei V. Volkov, Oleg G. Yanko, Lyudmila B. Kharkova, Zoya A. Fokina, Andrey A. Fokin
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0cc00192a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: