Analytical methods and strategies in the study of plant polyphenolics in clinical samples

Jan Vacek, Jitka Ulrichová, Bořivoj Klejdus, Vilím Šimánek
  • Analytical Methods, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0ay00042f