Noninvasive biochemical monitoring of physiological stress by Fourier transform infrared saliva spectroscopy

Svetlana Khaustova, Maxim Shkurnikov, Evgeny Tonevitsky, Viacheslav Artyushenko, Alexander Tonevitsky
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00529k