Quantification of rHuEPO-α by magnetic beads-based aptameric real-time PCR assay

Jijun Tang, Lei Guo, Rui Shen, Tao Yu, Hua Xu, Hezhu Liu, Xiaoxi Ma, Jianwei Xie
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00423e