ToF-SIMS imaging of the nanoscale phase separation in polymeric light emitting diodes: Effect of nanostructure on device efficiency

Bang-Ying Yu, Che-Hung Kuo, Wei-Ben Wang, Guo-Ji Yen, Shin-ichi Iida, Sun-Zen Chen, Wei-Chun Lin, Szu-Hsian Lee, Wei-Lun Kao, Chia-Yi Liu, Hsun-Yun Chang, Yun-Wen You, Chi-Jen Chang, Chi-Ping Liu, Jwo-Huei Jou, Jing-Jong Shyue
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c0an00335b
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Jwo-Huei Jou

In partnership with: