Push–pull electron effects of the complexant in a Li atom doped molecule with electride character: a new strategy to enhance the first hyperpolarizability

Zhen-Bo Liu, Zhong-Jun Zhou, Ying Li, Zhi-Ru Li, Rong Wang, Qing-Zhong Li, Yang Li, Feng-Yan Jia, Yin-Feng Wang, Zong-Jun Li, Jian-Bo Cheng, Chia-Chung Sun
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c004262e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: