Structure of the O-antigen of Acinetobacter lwoffii EK30A; identification of d-homoserine, a novel non-sugar component of bacterial polysaccharides

Nikolay P. Arbatsky, Anna N. Kondakova, Alexander S. Shashkov, Marina S. Drutskaya, Pavel V. Belousov, Sergei A. Nedospasov, Mayya A. Petrova, Yuriy A. Knirel
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c004090h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: