Amphiphilic cationic lipopeptides with RGD sequences as gene vectors

Jing-Xiao Chen, Hui-Yuan Wang, Chang-Yun Quan, Xiao-Ding Xu, Xian-Zheng Zhang, Ren-Xi Zhuo
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c003538f