Fluorescent metal–organic polymers of zinc and cadmium from hydrothermal in situ acylation reaction

Xiao-Yang Yu, Ling Ye, Xiao Zhang, Xiao-Bing Cui, Jian-Po Zhang, Ji-Qing Xu, Qin Hou, Tie-Gang Wang
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002946g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: