A novel electrochemical DNAzyme sensor for the amplified detection of Pb2+ ions

Xiaorong Yang, Juan Xu, Xuemei Tang, Huixiang Liu, Danbi Tian
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c002137g