Abiesatrines A–J: anti-inflammatory and antitumor triterpenoids from Abies georgei Orr

Jian Tang, Ning Wang, Yonghong Liu, Wei-Dong Zhang, Xian-Wen Yang, Su-Mei Li, Liang Wu, Yong-Li Li, Lin Feng, Yun-Heng Shen, Jun-Mian Tian
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c001885f