Bifunctional AgOAc-catalyzed asymmetric reactions

Qing-An Chen, Duo-Sheng Wang, Yong-Gui Zhou
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c001089h