Hydrogen storage reaction over a ternary imide Li2Mg2N3H3

Yongfeng Liu, Chu Liang, Zhijun Wei, Ying Jiang, Mingxia Gao, Hongge Pan, Qidong Wang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c000271b