Transformation from [W6O19]2− to [W6O22]8− stabilized by Cu(ii) complexation

Feng-Yun Cui, Kun-Lin Huang, Xiao-Yu Ma, Cong Li, Zhan-Gang Han, Yuan-Zhe Gao, Xi Liu, Ying-Nan Chi, Chang-Wen Hu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b926024b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: