New tetra(organotin)-decorated boat-like polyoxometalate

Lan-Cui Zhang, Shu-Li Zheng, Han Xue, Zai-Ming Zhu, Wan-Sheng You, Yang-Guang Li, Enbo Wang
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b925822a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication