Fast repair of DNA radicals

Rongliang Zheng, Yimin Shi, Zhongjian Jia, Chenyang Zhao, Qi Zhang, Xiaorong Tan
  • Chemical Society Reviews, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924875g