Diastereoselective HOTf-catalyzed three-component one-pot 1,3-dipolar cycloaddition of α-diazo ester, nitrosobenzene and electron-deficient alkene

Zhen-Jiang Xu, Di Zhu, Xiaofei Zeng, Fei Wang, Bin Tan, Yuxuan Hou, Yunbo Lv, Guofu Zhong
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924575h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication