Dynamic magnetic behavior and magnetic ordering in one-dimensional Tb-nitronyl nitroxide radical chain

Ruina Liu, Yue Ma, Peipei Yang, Xueyan Song, Gongfeng Xu, Jinkui Tang, Licun Li, Daizheng Liao, Shiping Yan
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b924303h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication