Preparation of indoles via iron catalyzed direct oxidative coupling

Zheng-Hui Guan, Ze-Yi Yan, Zhi-Hui Ren, Xue-Yuan Liu, Yong-Min Liang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b923971e