Controlled synthesis of high quality type-II/type-I CdS/ZnSe/ZnS core/shell1/shell2 nanocrystals

Jin Zhong Niu, Huaibin Shen, Changhua Zhou, Weiwei Xu, Xiaomin Li, Hongzhe Wang, Shiyun Lou, Zuliang Du, Lin Song Li
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922130a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: