An unusual case of symmetry-preserving isomerism

Daofeng Sun, Shengqian Ma, Jason M. Simmons, Jian-Rong Li, Daqiang Yuan, Hong-Cai Zhou
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920995f
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Daqiang Yuan