Anticancer mechanism of peptide P18 in human leukemia K562 cells

Chengkang Tang, Ximing Shao, Binbin Sun, Wenli Huang, Feng Qiu, Yongzhu Chen, Ying-kang Shi, Er-yong Zhang, Chen Wang, Xiaojun Zhao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920762g