Synthesis and anti-human hepatocellular carcinoma activity of new nitric oxide-releasing glycosyl derivatives of oleanolic acid

Zhangjian Huang, Yihua Zhang, Li Zhao, Yongwang Jing, Yisheng Lai, Luyong Zhang, Qinglong Guo, Shengtao Yuan, Jianjun Zhang, Li Chen, Sixun Peng, Jide Tian
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b918846k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication