Two-photon absorption enhancement induced by aggregation with accurate photophysical data: spontaneous accumulation of dye in silica nanoparticles

Pingping Sun, Lin Kong, Jieying Wu, Hongping Zhou, Shengyi Zhang, Baokang Jin, Xutang Tao, Minhua Jiang, Lin Li, Yupeng Tian, Jiaxiang Yang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b918841j
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication