Human serum albumin coated iron oxide nanoparticles for efficient celllabeling

Jin Xie, Jinhua Wang, Gang Niu, Jing Huang, Kai Chen, Xingguo Li, Xiaoyuan Chen
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b917195a