Heteroditopic ligands based on ferrocenyl benzimidazoles fused to an additional diaza heterocyclic ring system

María Alfonso, Antonia Sola, Antonio Caballero, Alberto Tárraga, Pedro Molina
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915627e