Targeted synthesis of a 3D porous aromatic framework for selective sorption of benzene

Hao Ren, Teng Ben, Ensi Wang, Xiaofei Jing, Ming Xue, Bingbing Liu, Yan Cui, Shilun Qiu, Guangshan Zhu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914761f
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Teng Ben