N-type cascade electron transfer along an oxidative gradient

Jiannian Yao, Yishi Wu, Yuliang Li, Huixue Li, Qiang Shi, Hongbing Fu
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914103k