Synthesis, structural characterization and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on bipyridine derivatives with carbazole moieties

Hong-Yan Li, Jing Wu, Xin-Hui Zhou, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Yan Sui, Yong-Hui Zhou, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b912823a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication