Magnetic nanoparticle-supported Hoveyda–Grubbs catalysts for ring-closing metathesis reactions

Chao Che, Wenzhao Li, Shengyue Lin, Jiwei Chen, Jie Zheng, Jiun-chen Wu, Qunxiong Zheng, Guoqing Zhang, Zhen Yang, Biwang Jiang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911999j