Cytotoxicity of the traditional chinese medicine (TCM) plumbagin in its copper chemistry

Bin Yang, Yan Peng, Hua-Gang Liu, Hong Liang, Chris Orvig, Zhen-Feng Chen, Ming-Xiong Tan, Li-Min Liu, Yan-Cheng Liu, Heng-Shan Wang
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b910133k