Steric hindrance-dependent rational design and synthesis of three new Keggin-based supramolecular networks

Xiao Zhang, Zhihui Yi, Liyan Zhao, Qian Chen, Xianmo Gu, Jiqing Xu, Xiaolin Wang, Chao Yang, Xianzhu Xu, Wujiong Xia
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b906313g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: