Titanocene as a precursor for a cyclopentadienyl-free titanium(iii)–manganese(ii) cluster: a new approach for nano-size materials

Marek Duczmal, Piotr Sobota, Lucjan B. Jerzykiewicz, Józef Utko
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b904830h