A chip-to-chip nanoliter microfluidic dispenser

Jianbin Wang, Ying Zhou, Haiwei Qiu, Huang Huang, Changhong Sun, Jianzhong Xi, Yanyi Huang
  • Lab on a Chip, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b901635j