Structural motifs of diiodine complexes with amides and thioamides

Ioanna-Efpraxia Parigoridi, Ghada J. Corban, Sotiris K. Hadjikakou, Nick Hadjiliadis, Nikolaos Kourkoumelis, George Kostakis, Vassilis Psycharis, Catherine P. Raptopoulou, Maciej Kubicki
  • Dalton Transactions, January 2008, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b805825c
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Sotiris Hadjikakou, Dr Nikolaos Kourkoumelis, and Dr George E Kostakis