The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of common practices for the development and validation of microarray-based predictive models

  • Leming Shi, Gregory Campbell, Wendell D Jones, Fabien Campagne, Zhining Wen, Stephen J Walker, Zhenqiang Su, Tzu-Ming Chu, Federico M Goodsaid, Lajos Pusztai, John D Shaughnessy, André Oberthuer, Russell S Thomas, Richard S Paules, Mark Fielden, Bart Barlogie, Weijie Chen, Pan Du, Matthias Fischer, Cesare Furlanello, Brandon D Gallas, Xijin Ge, Dalila B Megherbi, W Fraser Symmans, May D Wang, John Zhang, Hans Bitter, Benedikt Brors, Pierre R Bushel, Max Bylesjo, Minjun Chen, Jie Cheng, Jing Cheng, Jeff Chou, Timothy S Davison, Mauro Delorenzi, Youping Deng, Viswanath Devanarayan, David J Dix, Joaquin Dopazo, Kevin C Dorff, Fathi Elloumi, Jianqing Fan, Shicai Fan, Xiaohui Fan, Hong Fang, Nina Gonzaludo, Kenneth R Hess, Huixiao Hong, Jun Huan, Rafael A Irizarry, Richard Judson, Dilafruz Juraeva, Samir Lababidi, Christophe G Lambert, Li Li, Yanen Li, Zhen Li, Simon M Lin, Guozhen Liu, Edward K Lobenhofer, Jun Luo, Wen Luo, Matthew N McCall, Yuri Nikolsky, Gene A Pennello, Roger G Perkins, Reena Philip, Vlad Popovici, Nathan D Price, Feng Qian, Andreas Scherer, Tieliu Shi, Weiwei Shi, Jaeyun Sung, Danielle Thierry-Mieg, Jean Thierry-Mieg, Venkata Thodima, Johan Trygg, Lakshmi Vishnuvajjala, Sue Jane Wang, Jianping Wu, Yichao Wu, Qian Xie, Waleed A Yousef, Liang Zhang, Xuegong Zhang, Sheng Zhong, Yiming Zhou, Sheng Zhu, Dhivya Arasappan, Wenjun Bao, Anne Bergstrom Lucas, Frank Berthold, Richard J Brennan, Andreas Buness, Jennifer G Catalano, Chang Chang, Rong Chen, Yiyu Cheng, Jian Cui, Wendy Czika, Francesca Demichelis, Xutao Deng, Damir Dosymbekov, Roland Eils, Yang Feng, Jennifer Fostel, Stephanie Fulmer-Smentek, James C Fuscoe, Laurent Gatto, Weigong Ge, Darlene R Goldstein, Li Guo, Donald N Halbert, Jing Han, Stephen C Harris, Christos Hatzis, Damir Herman, Jianping Huang, Roderick V Jensen, Rui Jiang, Charles D Johnson, Giuseppe Jurman, Yvonne Kahlert, Sadik A Khuder, Matthias Kohl, Jianying Li, Menglong Li, Quan-Zhen Li, Shao Li, Zhiguang Li, Jie Liu, Ying Liu, Zhichao Liu, Lu Meng, Manuel Madera, Francisco Martinez-Murillo, Ignacio Medina, Joseph Meehan, Kelci Miclaus, Richard A Moffitt, David Montaner, Piali Mukherjee, George J Mulligan, Padraic Neville, Tatiana Nikolskaya, Baitang Ning, Grier P Page, Joel Parker, R Mitchell Parry, Xuejun Peng, Ron L Peterson, John H Phan, Brian Quanz, Yi Ren, Samantha Riccadonna, Alan H Roter, Frank W Samuelson, Martin M Schumacher, Joseph D Shambaugh, Qiang Shi, Richard Shippy, Shengzhu Si, Aaron Smalter, Christos Sotiriou, Mat Soukup, Frank Staedtler, Guido Steiner, Todd H Stokes, Qinglan Sun, Pei-Yi Tan, Rong Tang, Zivana Tezak, Brett Thorn, Marina Tsyganova, Yaron Turpaz, Silvia C Vega, Roberto Visintainer, Juergen von Frese, Charles Wang, Eric Wang, Junwei Wang, Wei Wang, Frank Westermann, James C Willey, Matthew Woods, Shujian Wu, Nianqing Xiao, Joshua Xu, Lei Xu, Lun Yang, Xiao Zeng, Jialu Zhang, Li Zhang, Min Zhang, Chen Zhao, Raj K Puri, Uwe Scherf, Weida Tong, Russell D Wolfinger
  • Nature Biotechnology, July 2010, Nature
  • DOI: 10.1038/nbt.1665

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1038/nbt.1665

The following have contributed to this page: Dr Richard S Judson and Dr Russell S Thomas

In partnership with:

Link to Nature showcase

join the fight against climate change

Our simple summaries of climate research help you take action

Read now

climate-change.info