Electron beam-assisted healing of nanopores in magnesium alloys

He Zheng, Yu Liu, Fan Cao, Shujing Wu, Shuangfeng Jia, Ajing Cao, Dongshan Zhao, Jianbo Wang
  • Scientific Reports, May 2013, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/srep01920
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang