Oxygen vacancies promoting photoelectrochemical performance of In2O3 nanocubes

Jiayong Gan, Xihong Lu, Jingheng Wu, Shilei Xie, Teng Zhai, Minghao Yu, Zishou Zhang, Yanchao Mao, Shing Chi Ian Wang, Yong Shen, Yexiang Tong
  • Scientific Reports, January 2013, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/srep01021
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Xihong Lu and associate professor Zishou Zhang