Identification of a Genetic Locus for Ichthyosis Vulgaris on Chromosome 10q22.3–q24.2

  • Qingyu Yang, Xu Wang, Aiping Feng, Tao Yang, Rong Yang, Pengyun Wang, Mingxiong Yuang, Mugen Liu, Jing Yu Liu, Qing K. Wang, Ping Liu
  • Journal of Investigative Dermatology, June 2008, Elsevier
  • DOI: 10.1038/sj.jid.5701191

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1038/sj.jid.5701191