Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles

Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett, Xiyun Yan, Lizeng Gao, Jie Zhuang
  • Nature Nanotechnology, August 2007, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/nnano.2007.260
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Lizeng Gao and Professor Sarah Perrett