Duplicated copy of CHRNA7 increases risk and worsens prognosis of COPD and lung cancer

Lei Yang, Xiaoxiao Lu, Fuman Qiu, Wenxiang Fang, Lisha Zhang, Dongsheng Huang, Chenli Xie, Nanshan Zhong, Pixin Ran, Yifeng Zhou, Jiachun Lu
  • European Journal of Human Genetics, November 2014, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/ejhg.2014.229
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yifeng Zhou