Wurtzite Cu2ZnSnSe4 nanocrystals for high-performance organic–inorganic hybrid photodetectors

Jian-Jun Wang, Jin-Song Hu, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan
  • NPG Asia Materials, January 2012, Nature Publishing Group
  • DOI: 10.1038/am.2012.2
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Jin-Song Hu