A. S. Vanetsev, V. K. Ivanov, Yu. V. Kolen'ko, N. N. Oleinikov, G. P. Murav'eva, Yu. D. Tret'yakov
  • Doklady Chemistry, January 2002, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1023/a:1016555732195
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Vladimir K. Ivanov