Bei-Sheng Kang, Xiu-Jian Wang, Cheng-Yong Su, Han-Qin Liu, Ting-Bin Wen, Qiu-Tian Liu
  • Transition Metal Chemistry, January 1999, Springer Science + Business Media
  • DOI: 10.1023/a:1007056522384
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1023/a:1007056522384

The following have contributed to this page: Professor Ting-Bin Wen

In partnership with: