Sub-10 nm Fe3O4@Cu2–xS Core–Shell Nanoparticles for Dual-Modal Imaging and Photothermal Therapy

Qianqian Su, Yu Han, Xiaogang Liu, Qiwei Tian, Junqing Hu, Yihan Zhu, Rujia Zou, Zhigang Chen, Shiping Yang, Runwei Li
  • Journal of the American Chemical Society, June 2013, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/ja4013497

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1021/ja4013497

The following have contributed to this page: Rujia Zou