Construction and Rescue of a Functional Synthetic Baculovirus

  • Yu Shang, Manli Wang, Gengfu Xiao, Xi Wang, Dianhai Hou, Kai Pan, Shurui Liu, Jiang Li, Jun Wang, Basil M. Arif, Just M. Vlak, Xinwen Chen, Hualin Wang, Fei Deng, Zhihong Hu
  • ACS Synthetic Biology, April 2017, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/acssynbio.7b00028

The authors haven't finished explaining this publication. If you are the author, sign in to claim or explain your work.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1021/acssynbio.7b00028

The following have contributed to this page: Zhihong Hu