Oriented NiO Nanosheets with Regular Hexagonal Nanopores

Lu Lu, Xue Yan, Jianbo Wang, He Zheng, Xiaoyan Hu, Yiwen Tang, Zhiyong Jia
  • The Journal of Physical Chemistry C, July 2012, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/jp301684m
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianbo Wang