Molecular Basis of Gain-of-Function LEOPARD Syndrome-Associated SHP2 Mutations

  • Zhi-Hong Yu, Ruo-Yu Zhang, Chad D. Walls, Lan Chen, Sheng Zhang, Li Wu, Sijiu Liu, Zhong-Yin Zhang
  • Biochemistry, June 2014, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/bi5002695

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1021/bi5002695