Nitrogen-Doped Hollow Mesoporous Carbon Spheres for Efficient Water Desalination by Capacitive Deionization

Yang Li, Junwen Qi, Jiansheng Li, Jiaming Shen, Yuxin Liu, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • ACS Sustainable Chemistry & Engineering, July 2017, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b00884
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b00884

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li