Microarray Based Screening of Peptide Nano Probes for HER2 Positive Tumor

  • Zihua Wang, Weizhi Wang, Xiangli Bu, Zewen Wei, Lingling Geng, Yue Wu, Chengyan Dong, Liqiang Li, Di Zhang, Shu Yang, Fan Wang, Christopher Lausted, Leroy Hood, Zhiyuan Hu
  • Analytical Chemistry, August 2015, American Chemical Society (ACS)
  • DOI: 10.1021/acs.analchem.5b01588

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.5b01588